Bergmann / Moritz 5tet feat. Sandra Hempel @ Köln


Termin Details


Matthias Bergmann tp – Raimund Moritz Sax – Sandra Hempel git – Peter Schwebs b – Christian Schoenefeldt dr

Beginn 19.30h 

https://kinggeorg.de/termin/

Bergmann – Moritz Quintet feat. Sandra Hempel – Moodswing (2019)