Bergmann / Moritz Quintet feat. Sandra Hempel @ Köln


Termin Details


Matthias Bergmann tp – Raimund Moritz sax – Sandra Hempel git – Peter Schwebs b – Christian Schoenefeldt dr 

https://jazzzeit-heimathirsch.jimdofree.com

 

Bergmann – Moritz Quintet feat. Sandra Hempel – Moodswing (2019)