Tin Tin Deo Christmas goes Latin @ Emden


Termin Details


Helmut Reuter b – Matthias Bergmann tp, flgh – Michael Junker sax – Katja Knaus voc – Arne Bohnet p – Thomas Hempel dr – Lukas Meile perc

Emden Schweizer Kirche Beginn 17h

https://musiak-emden.de/veranstaltungen/detail/